Poznávací cesta do Japonska

Na podzim 2011 jsem podnikla s přáteli poznávací a studijní cestu napříč Japonskem a mé zkušenosti a postřehy pro mne byly velkou inspirací při tvorbě bakalářské práce. Protože se aktivně věnuji tušové malbě, sumie a kaligrafii, poznatky získané při cestě do Asie se v mém díle stále odrážejí.