Výstava „Ryboušové“, Alergologie Třeboňská, Praha

Moje malby Ryboušové vytvářejí veselé prostředí v čekárně Alergologie Třeboňská.

Ryboušové si zahráli v show na téma „Podmořský svět“ pořádané městem Plzní a Ústavem umění a designu pod vedením Petra Formana (více zde).

Jedná se o velkoformátové oboustranně malované fantaskní ryby vyvedené technikou malby na průhlednou folii. Tato technika se dříve používala při malbě na sklo hlavně v lidovém umění.