Tušová malba klade důraz na jednoduchost a harmonii s přírodou.
Podstata jednotlivých objektů se v ní zachycuje střídmými a rychlými tahy štětcem.

Kaligrafická malba a dopl...
Ilustrace do časopisu Far...
Placky pro Česko-čínskou ...
Kaligrafická malba
 
Kaligrafická malba
 
Kaligrafická malba
 
Kaligrafická malba
 
Kaligrafická malba
 
kaligrafie
 
Kaligrafická malba
 
kaligrafie
 
kaligrafie
 
Kaligrafie
 
kaligrafie
 
Kaligrafická malba
 
Kaligrafická malba
 
kaligrafie ptáci
 
kaligrafie
 
kaligrafie
 
kaligrafie
 
Kaligrafická malba
 
kaligrafie
 
kaligrafie ptáci
 
Kaligrafická malba
 
Kaligrafická malba
 
Kaligrafie
 
kaligrafie
 
kaligrafie
 
Kaligrafická malba
 
Kaligrafická malba
 
kaligrafie
 
Kaligrafie
 
kaligrafie
 
kaligrafie
 
Kaligrafická malba
 
kaligrafie
 
Kaligrafie
 
Kaligrafická malba
 
kaligrafie
 
Kaligrafická malba
 
Kaligrafie
 
kaligrafie
 
Kaligrafická malba
 
kaligrafie
 
kaligrafie
 
kaligrafie
 
Kaligrafie
 
kaligrafie
 
kaligrafie ptáci
 
kaligrafie
 
kaligrafie
 
kali
 
Kaligrafická malba
 
kaligrafie
 
kaligrafie
 
kaligrafie