Portfolio - Návrhy na hru pro děti

Tři návrhy na deskovou společenskou hru pro děti vycházející z principů enneagramu.
Jednotlivým políčkům odpovídají podle barevnosti karty. Ty zastupují psychologické postoje, které můžete objevovat prostřednictvím otázek na spodní straně karet.

herní plán \"Tajemství instinktů srdce a mysli\"
 
herní plán \"Tajemství hlubiny srdce a mysli\"
 
herní plán \"Třináctá komnata\"
 
herní plán \"Třináctá komnata\"
 
hra
 
klauzury hra