Portfolio - Ilustrované knihy japonských básní

Bakalářská práce 2012- Praktická část- Dvě ilustrované knihy japonských básní haiku Kobajaši Issy
Uvádím výběr z šedesáti ilustrací a vnější podobu knih.
Za práci jsem získala výborné posudky i hodnocení, cenu ředitele Ústavu umění a designu západočeské univerzity a cenu Vojtěcha Preissiga od
Spolku českých bibliofilů v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2012 pořádanou Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury České republiky.

Knihy vydalo roce 2014 nakladatelství Argo. Podoba vydaných knih je k vidění zde.

Bakalářská práce
 
Ilustrované knihy japonských básní
 
Ilustrované knihy japonslých básní
 
Ilustrované knihy japonských básní
 
Bakalářská práce
 
Ilustrované knihy japonských básní
 
Ilustrované knihy japonských básní
 
Ilustrované knihy japonských básní
 
Ilustrované knihy japonslých básní
 
Ilustrované knihy japonských básní
 
Ilustrované knihy japonslých básní
 
Ilustrované knihy japonslých básní
 
Ilustrované knihy japonslých básní
 
Ilustrované knihy japonslých básní
 
Ilustrované knihy japonslých básní
 
Ilustrované knihy japonslých básní
 
Ilustrované knihy japonských básní
 
Ilustrované knihy japonských básní
 
Ilustrované knihy japonslých básní
 
Ilustrované knihy japonslých básní